Proč si připomínáme Den Evropy?

Jen několik let po druhé světové válce, dne 9. května 1950, představil tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman plán hlubší spolupráce mezi evropskými zeměmi.

Později se 9. květen začal označovat jako Den Evropy.

V ČR k připomenutí Dne Evropy a zároveň 11 let ČR v EU pořádá ve čtvrtek 7. května 2015 Zastoupení Evropské komise v ČR spolu s Informační kanceláří Evropského parlamentu a Úřadem vlády ČR open air festival na Střeleckém ostrově v Praze. Na festivalu se budou rovněž prezentovat členské státy EU. Velvyslanectví a kulturní instituty ostatních členských států EU ve stáncích představí kulturu, obyvatele a samozřejmě i kulinářské speciality svých zemí.

Co říká historie?

Dne 9. května 1950 svolal Robert Schuman, tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí, velmi důležitou tiskovou konferenci: Jen několik let po skončení druhé světové války vyzval Francii, Německo a další evropské země, aby zkoordinovaly těžbu uhlí a výrobu oceli.
Tento návrh otevřel cestu k dosažení míru na území Evropy a rovněž znamenal první krok k jejímu ekonomickému sjednocení. Dnes pokládáme tuto deklaraci za počin, jímž se zrodila Evropská unie, a od roku 1985 slavíme 9. květen jako Den Evropy.
V roce 1951, na základě Schumanova plánu, podepisuje šest zemí smlouvu o společné organizaci svého těžkého průmyslu – uhlí a oceli. Takto již nikdo nemůže vyrobit válečné zbraně, aby je obrátil proti ostatním, jako tomu bylo v minulosti. Těmito šesti státy jsou Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí.